top of page

Meten of weten?

Is de wereld maakbaar of ontwikkelbaar? Wil je meten in plaats van weten? Sturen op KPI’s of focussen op succes? Heb je in je hoofd antwoord gegeven? Kies je voor maakbaar, meten en KPI’s? Dan is de kans groot dat je Angelsaksisch denkt.


Volgens het Rijnlandse model organiseer je zaken anders. De inbreng en creativiteit van alle betrokkenen wordt gemobiliseerd, eigen initiatief is mogelijk en vakmanschap wordt erkent en gewaardeerd. Ontwikkelbaar, weten en focus op succes dus. Een andere manier van denken en doen!


Kort door de bocht omschreven is het Rijnlandse model het ‘stakeholder’-model en het Angelsaksische model kan gezien worden als een ‘shareholder’-model. Het Rijnlandse model dankt zijn naam aan de rivier en het economisch systeem wat in de landen aan de Rijn van oudsher wordt gehanteerd. Het staat voor de overlegcultuur, waardering voor vakmanschap en voor waarden als kwaliteit en geluk. Het Angelsaksische model is bijvoorbeeld in de VK en de VS in gebruik en staat voor zelfredzaamheid, marktwerking en het uitbesteden van de publieke sector aan de private sector. Dit is natuurlijk een klein inkijkje in de theoretische achtergrond waar boeken over vol geschreven zijn. De weerbarstige werkelijkheid is natuurlijk niet te vangen in deze twee modellen.


Andere bril


Vertaald naar ons bedrijfsleven, zien we vaak een op het Angelsaksische model gestoelde manier van werken. Wederom kort door de bocht: we doen wat de baas ons opdraagt, we sturen op KPI’s, blussen de brandjes en zorgen dat onze PDCA-cirkel rond is. Op papier is het goed geregeld. Punt. Maar wat gebeurt er als je verder denkt dan dat? Als je verder durft te kijken? Als je je afvraagt of de papieren werkelijkheid helpt of juist tegenwerkt? Als je met een andere bril kijkt? Niet de focus legt op de maakbaarheid, maar juist op het accepteren van de complexe werkelijkheid? Dan krijg je een andere manier van werken, waarbij professionals hun vak mogen uitoefenen en daadwerkelijk bijdragen aan het succes van de organisatie.

Papier of praktijk?

Als veiligheidskundigen omarmen wij de Rijnlandse aanpak. We willen dat mensen blijven nadenken tijdens hun werk en dat ze niet worden weerhouden door regels en procedures. Dat betekent uiteraard niet dat die regels niet meer nodig zijn. Het betekent wel dat de veiligheid terug wordt geven aan de betrokkenen, dat je de regie en verantwoordelijkheid neerlegt waar het hoort. Bij de professionals op de werkvloer. Zodat veiligheid niet alleen op papier, maar vooral ook in de praktijk goed geregeld is.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page