top of page

Trainingen

De wereld verandert steeds sneller en de enige zekerheid die we hebben is dat morgen anders is dan vandaag. Wij zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van vakmanschap een belangrijke voorwaarde is. Je wil vakmanschap ontwikkelen zodat iedere individuele medewerker juist op die momenten dat het erop aankomt vakkundig kan handelen. De organisatie en de medewerkers worden daarmee weerbaarder. Opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, lezingen, alles wat we voor klanten ontwikkelen doen we samen met de klanten.

01

CRISIS MANAGEMENT TRAINING

Incidenten kenmerken zich door het onverwachte, bedreigende en complexe karakter. En in deze situaties wordt er juist van een crisisteam verwacht dat men onder de gegeven omstandigheden en daarmee gepaard gaande tijdsdruk, de juiste beslissingen neemt. Om hier als organisatie in voldoende mate op voorbereid te zijn is kennis van en ervaring met onder andere de toepassing van de noodprocedures, de crisismanagementprocessen en de mogelijkheden en beperkingen van de eigen organisatie van groot belang.

Trainingscursus
Regenachtige dag

 Leergang Rijnlandse
Veiligheid voorjaar 2024 

Start 29 feb 2024

02

In de afgelopen 25 jaar is ‘De veiligheid’ enorm verbeterd. Tegelijk met de verbeteringen merken we nu dat het systeem dat we hebben ontworpen steeds meer tegen ons gaat werken. Alsof we een systeemgrens bereikt hebben en dat meer van hetzelfde de oplossing niet gaat brengen. Terwijl we wel allemaal veilig willen werken in onze organisaties. Wij denken dat het tijd is om met een andere bril naar de (veiligheids- veilig werken-) wereld te kijken. Niet met de focus op maakbaarheid en nog meer regels en protocollen maar met de acceptatie van onze complexe werkelijkheid. Gebaseerd op het vakmanschap van de professional in de organisatie. 

03

RESILIANCE TRAINING

Resilience is een term die op verschillende manieren gebruikt wordt. Wij gebruiken de term Resilience als beschrijving van de weerbaarheid van een organisatie en zijn mensen zijn om te reageren op uitdagingen, moeilijkheden en veranderende omstandigheden. Onze trainingen zijn voortdurend gericht op het vergroten van vakmanschap. In organisaties wordt het vaak gebruikt om medewerkers te trainen als voorbereiding op onverwachte omstandigheden. Wij hebben een training resilience ontwikkeld die we kunnen afstemmen op elke specifieke vraag.

Brainstorm sessie
Elektrische bouwplannen

04

ONGEVALSONDERZOEK

Als er een ongeval is gebeurd willen we graag weten waarom dat heeft plaatsgevonden. We willen ervan leren en ons vakmanschap vergroten waardoor we als geheel weerbaarder worden.

We richten ons daarbij niet alleen op het incident maar ook op de bestaande cultuur in de organisatie. We gebruiken het incidentonderzoek niet alleen om een rapport op te stellen maar ook om met elkaar de weerbaarheid te vergroten.

05

MANAGEMENT SYSTEMEN

Als organisatie wil je goed en efficiënt georganiseerd zijn. Gericht op het leveren van vakmanschap en voorbereid zijn op de toekomst die niet voorspelbaar is. Jezelf voorbereiden is dan essentieel. Tegelijk met het goed goed organiseren kan je een managementsysteem opzetten. In veel branches heb je bovendien een kwaliteitssysteem nodig.

Wij helpen met het opzetten van het systeem en zorgen ervoor dat het eigenaarschap bij de organisatie genomen kan worden. We helpen organisaties om het zelf te gaan doen. En daar waar menskracht ontbreekt kunnen we aanvullende werkzaamheden blijven verzorgen.   

Zakelijke bijeenkomst
Bouwplaats

06

TOOLBOX TRAINING 

Het woord toolbox staat voor gereedschapskist. Gevuld met alles wat jij nodig hebt om dat (het werk) te doen wat er van je verwacht wordt. Een toolbox is gevuld met een achterliggende gedachte, daar is door iemand over nagedacht. In een Rijnlandse organisatie laat je de mensen die het werk moeten doen zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze dat gaan doen en welke gereedschappen je daarvoor nodig hebt. Een toolbox meeting is voor ons dan ook een belangrijk startmoment van een project, een dag, een klus of een andere gezamenlijke activiteit waar je met elkaar bespreekt wat je gaat doen. Met de mensen die het doen! Een toolbox training is vaak onderdeel van een traject waar we organisaties helpen om dat in samenwerking te organiseren. En we ondersteunen door de kennis en kunde aan te bieden die nodig zijn om het intern te gaan ontwikkelen en vast te houden.

07

SCENARIO BASED TRAINING / SCENARIODENKEN

Wij gebruiken scenario’s om de realiteit na te bootsen. Wij gaan ervanuit dat de wereld complex is en dat er een samenhang is tussen verschillende onderdelen en activiteiten. In trainingen gebruiken we dat door vooral te trainen in een nagebootste werkelijkheid, een scenario. Alle aspecten die je dan in de realiteit gaat tegenkomen nemen we mee. Het scenariodenken kunnen we ook gebruiken als er een nieuw project aankomt om vanuit de bestaande uitgangspunten met elkaar de dialoog aan te gaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op dat wat er gaat komen. Ook hier is de dialoog van grote waarde om mogelijkheden mee te nemen die je nog niet gezien of bedacht had.

Bouwplaats

Neem contact op.

Als je een keer een kop koffie wil drinken of vragen hebt,dan komen we met plezier bij je langs!

Bedankt!

bottom of page