top of page

C'est la ton qui fait la musique

2023 nummer 1

We bestaan als Artemas ondertussen alweer een aantal jaren. We zijn als individuele coöperanten onderdeel geweest van diverse initiatieven, we nemen alle ervaring, kennis en kunde mee in Artemas. Initiatieven als ManageNet, Safety Valley, Intim, Thin Green Line. Allemaal initiatieven vanuit de safety wereld met als ambitie om een bijdrage te leveren zodat organisaties zich veiliger, bewuster en daarmee weerbaarder ontwikkelen.


Hierbij richten wij ons vooral op het binnen de organisaties zelf ontwikkelen van de kennis en vaardigheden met de intentie dat organisaties zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen. Hierdoor zijn organisaties voorbereid op en kunnen ze omgaan met veranderingen die steeds blijven plaatsvinden. Ons werk richt er zich op zo’n manier op zodat vragen die ontstaan niet meer geoutsourced hoeven worden en kennis en kunde ingekocht moeten worden, maar deze vaardigheden binnen de organisaties te ontwikkelen en de wijsheid en het vakmanschap intern te verstevigen.


We zijn gestart als trainers van veiligheidsopleidingen, opstellers van kwaliteitshandleidingen, organisatoren van veiligheidsdagen en veiligheidsbriefings. We werden en worden veel gevraagd voor trainingen rond soft skills, een term die wij niet gebruiken maar daar komen we in een volgende blog op terug. We werden bijvoorbeeld veel gevraagd om feedback-trainingen te verzorgen waarbij het doel was dat iedereen ‘eindelijk’ eens ging doen wat er bedacht was en elkaar daar op zou aanspreken, want dan zou alles goed komen. Doelstelling was vaak dat iedere betrokken werknemer zich ging gedragen zoals vooraf door, vaak HSE of HRM, was bedacht. De bedachte wijsheid moest alleen nog overgebracht worden op de werkvloer (ook zo’n term die wij niet meer gebruiken).


We hebben van alles meegemaakt in de loop der tijd en veel stromingen voorbij zien komen. We hebben gezien dat er steeds meer consultants en veiligheidsbureaus gekomen zijn. Elke keer wordt er iets nieuws bedacht en uitgerold over de markt. Veiligheid is voor hen een product, die wordt verkocht als een kant-en-klare lego doos (ook daar komen we later op terug). Wij hebben geprobeerd trouw te blijven aan onze bedoeling, namelijk de klant mee te nemen in het ontwikkelen van de interne kennis en vaardigheden. We delen dat wat wij weten en werken vervolgens verder samen met de mensen binnen de organisatie. Wat we in de praktijk merken is dat onze klanten zich ontwikkelen en steeds nieuwe vragen bedenken of nieuwe oplossingen gaan uitproberen. Daarmee blijft het voor ons ook een uitdagende - en steeds weer vernieuwende trektocht en het vraagt ook voortdurende ontwikkeling van onszelf.


In de komende periode willen we onze verhalen delen. Verhalen over dat wat we de afgelopen 25 jaar hebben meegemaakt en nog dagelijks meemaken.

We zijn begonnen met het maken van een nieuwe website. Niet omdat we denken dat we daarmee meer klanten trekken, maar omdat we het voor onszelf weer eens op een rijtje wilden zetten. Het is goed om af en toe eens stil te staan bij dat wat je doet, en vooral bij dat wat je had willen doen. Klopt dat wat je doet nog met de bedoeling die je als organisatie en vooral als mens in die organisatie hebt. Over ‘de bedoeling’ en de vraag of organisaties eigenlijk wel bestaan komen we later ook op terug. Voor de eerste blog gaan we beginnen bij het begin. De collectieve ambitie van een organisatie; de bedoeling, de raison d’être zoals Mathieu Weggeman het zo mooi omschrijft (c’est le ton qui fait la musique, tenslotte). We breiden deze serie vervolgens verder uit, gerelateerd aan onderwerpen, vragen, verwonderingen en ervaringen die we in de praktijk tegenkomen en hoe we die ervaren.

Ons motto blijft altijd: heb je vragen bel ons, en als dat niet lukt mail, app, vraag ons wat je wil vragen. Samen kunnen we de wereld veiliger, mooier, weerbaarder en tegelijk een stuk gezelliger maken!
Kommentare


bottom of page